Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Public Eyes bv. Public Eyes vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt en een account aanmaakt of informatie aanvraagt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Public Eyes zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Verder stellen wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Public Eyes bv, gevestigd te Ulvenhout aan de Dorpstraat 103, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20130631.

 

Wanneer is deze privicyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Public Eyes verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites, gebruikers van diensten en deelnemers aan  webinars/nascholingen. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Public Eyes ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitingen van derden.

 

Welke gegevens worden verzameld?

De gegevens die wij verzamelen op deze website zijn gegevens over uw bezoek (inclusief cookies). Daarnaast verzamelen wij de gegevens die u middels het registratie- en/of contactformulier achterlaat, waaronder mogelijk personalia, adresgegevens, e-mailadres, BIG-nummer en telefoonnummer. De informatie uit contactformulier wordt gebruikt om te reageren op het bericht en om accreditatie te verwerken.

De gegevens die wij verzamelen indien u zich inschrijft voor een congres of nascholing, zijn (mits van toepassing) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), personalia, adresgegevens, e-mailadres, BIG-nummer, telefoonnummer en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies). Public Eyes gebruikt deze gegevens ter identificatie en om in het kader van de goede uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om u te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Om u op een correcte wijze van dienst te zijn heeft Public Eyes genoemde gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Public Eyes is een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan webinars/e-learnings, nascholingen en andere activiteiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het niet mogelijk om deel te nemen aan e-learnings, nascholingen en andere activiteiten. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Voorts verwerkt Public Eyes gegevens van opdrachtgevers. Deze gegevens zijn personalia, adresgegevens, e-mailadres, BIG-nummer en telefoonnummers, alsmede gegevens die betrekking hebben op deelname aan nascholingsactiviteiten van Public Eyes. Public Eyes gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering van de door haar aan haar opdrachtgevers geboden dienstverlening.

Bij het bezoeken van websites worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben analytische software ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.